Bài viết nổi bật

Bài viết mới

Phần mềm ISP Prog v6

10/01/2020 admin 0

Phần mềm mạch nạp* Phiên bản 210826:https://drive.google.com/file/d/1crC51A4old-zMV-djVSJkDp_uqMDiffO/view?usp=sharing* Phiên bản 201110:https://drive.google.com/file/d/1P62atYt7skxRk-xav7Ng_0DaXiv1mywi/view?usp=sharing* Phiên bản 200923:https://drive.google.com/file/d/1eh01CMLm-uG-p7Fq4PaL1EBEpai2s0W9/view?usp=sharing* Phiên bản 200922:https://drive.google.com/file/d/1sxV2CSoaN-Ql7ZOFvrXh-t8uTD4Oirvt/view?usp=sharing* Phiên bản 200920:https://drive.google.com/file/d/1us4t9KO4PUJq41VmtSyr8bo-OGrcbl65/view?usp=sharing* Phiên bản 200917:https://drive.google.com/file/d/1GoSf51JSanv-mFkIamWvAMVl_Mt2cxaD/view?usp=sharing* Phiên bản 200916: […]

Cài đặt CoreUtils

10/01/2020 admin 0

Phiên bản hiện tại là 5.3.0 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/coreutils.htm Cài đặt phần mềm này chủ yếu là ấn Next

Cài đặt Make

10/01/2020 admin 1

* GNU Make:Phiên bản hiện tại 3.81 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm Cài đặt như các phần mềm thông thường Sau khi cài đặt xong mở CMD gõ vào […]

Cài đặt Notepad++

10/01/2020 admin 0

Link trang chủ https://notepad-plus-plus.org/ Cài đăt phần mềm này cũng khá đơn giản: Giao diện phần mềm