Ứng dụng PWM giải mã RFID EM4100 125KHz

14/03/2020 admin 0

Link tham khảo: https://www.serasidis.gr/circuits/RFID_reader/125kHz_RFID_reader.htmLink file pdf mô tả protocol:https://drive.google.com/open?id=1ET4z_WEFL_eRFaNSvebu8PEy5TjU1AyWLink project sử dụng MS51FB9AE / N76E003AT20:https://drive.google.com/open?id=1WoacZY1E25mbS48BX9hX3OnuevH9Bszj

MS51FB9AE – Giao tiếp DS1307

18/01/2020 admin 0

DS1307 là IC thời gian thực.Giao tiếp bằng giao thức I2C.Datasheet:https://drive.google.com/open?id=1h7i61dd4pGvi3LDGA5gkrrooLoorBCVeĐịa chỉ khi đọc dữ liệu là 0xD1Địa chỉ khi ghi dữ liệu là 0xD0.IC […]

MS51FB9AE – I2C

18/01/2020 admin 0

Thông tin chi tiết về giao thức I2C thì cũng đã có nhiều người viết nên mình không viết lại. Chi tiết về I2C thì […]