Mạch nạp Burn E

15/05/2020 admin 0

Mạch này sử dụng mã nguồn mở từ mạch PICKit2, tuy nhiên sản phầm là mã nguồn đóng. Mình đã copy lại firmware của mạch […]