Mạch nạp Burn E

Mạch này sử dụng mã nguồn mở từ mạch PICKit2, tuy nhiên sản phầm là mã nguồn đóng. Mình đã copy lại firmware của mạch và có 1 em vẽ lại sch của mạch. Như vậy là đủ để bất cứ ai muốn làm mạch đều có thể tự làm được.

* Video copy firmware của mạch:

Firmware hoàn thiện:
https://drive.google.com/open?id=1UCcJf-Y-xR_Aojn5Xnwm5mEL6WPRr5IM
Sch:
https://drive.google.com/open?id=1epmsCzyjlEryXJbTeiOMvu49rC3OHTwI