CH32F103C8T6 – USB HID Bootloader

Mình mới nhận được con CH32F103C8T6 và thấy nó chạy được code của STM32F103C8T6 mà không cần thay đổi gì. Tuy nhiên vẫn có một số thông số khác nhau. Có thể nói đến như mạch nạp thì có thể dùng mạch nạp ST Link v2 nạp tốt. Nạp trực tiếp từ Keil C rất OK, tuy nhiên nếu dùng phần mềm ST Link Ultility nạp thì thời gian nạp hơi lâu (do thông số flash khác nhau, muốn nạp nhanh thì có thể nạp trực tiếp trên Keil C). Để tiện phát triển viết code cho con này thì mình đã viết Bootloader cho nó sử dụng USB HID để cắm là chạy, không cần cài Driver. Tuy nhiên nếu sử dụng lại code Bootloader mình đã viết cho STM32F103C8T6 thì chạy được nhưng thời gian nạp hơi lâu nên mình đã sửa lại để nạp nhanh hơn.

Firmware bootloader cho STM32F103C8T6 mình đã viết ở đây:

Phần mềm trên máy tính ở đây:

Firmware cho CH32F103C8T6:
https://drive.google.com/open?id=11d9ZnFYYKbWCk5wjWpaTqe1P2BJhMXf2

Cách sử dụng như với con STM32F103C8T6, để nạp bootloader vào chip mới thì dùng mạch nạp stlink v2 và phần mềm ST Link Ultility (thời gian nạp Bootloader cho CH32F103C8T6 hơi lâu một chút tuy nhiên chỉ cần nạp bootloader 1 lần sau này sẽ nạp qua cổng USB nên cũng ko có vấn đề gì).