Tìm hiểu về LCD 1602

30/03/2020 admin 0

Mình gửi lên 1 file datasheet và 1 file đã viết hướng dẫn bằng tiếng Việt. Mọi người có thể dùng để tham khảo. File […]

EBook lập trình 8051

19/02/2020 admin 0

Đây là cuốn đầu tiên mà mình đọc khi học lập trình VĐK. Mình thấy khá hay và cơ bản. Chia sẻ cho mọi người […]