Code Complete 2 và Design Patterns FOR DUMMIES – Những cuốn sách người lập trình nên đọc

Đây là 2 cuốn mà mình thấy rất hay mà các bạn lập trình nên đọc.
Bạn sẽ đọc được cách viết code sao cho sáng sủa, dễ đọc, dễ hiểu, dễ bảo trì, nâng cấp.

Link tải:
https://drive.google.com/open?id=19v0U6MVd97aV2y8M5RSQOBpTnpwTjpfa
https://drive.google.com/file/u/1/d/1HWWR9vWWrcAtoNY85ka5azJ4Oz2CcjZs