Một số công cụ test USB

28/06/2020 admin 0

– Công cụ lấy thông tin USB:Thesycon USB Descriptor DumperLink tải:https://www.thesycon.de/tdd/tdd.exe – Công cụ tạo Descriptor cho USB HID:https://www.usb.org/sites/default/files/documents/dt2_4.zip – Công cụ test USB HID:MikroE […]

Cài đặt arm-none-eabi-gcc

16/01/2020 admin 0

Link tải https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads Cài đặt cũng khá đơn giản qua các bước: Thêm vào đường dẫn của Windows Sau khi cài đặt xong mở CMD […]

Phần mềm ISP Prog v6

10/01/2020 admin 0

Phần mềm mạch nạp* Phiên bản 230726:https://drive.google.com/file/d/1NNHbh7t6UaKrftr8bNkyCGSh0W1-AZ1Z/view?usp=drive_link

Cài đặt CoreUtils

10/01/2020 admin 0

Phiên bản hiện tại là 5.3.0 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/coreutils.htm Cài đặt phần mềm này chủ yếu là ấn Next

Cài đặt Make

10/01/2020 admin 1

* GNU Make:Phiên bản hiện tại 3.81 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm Cài đặt như các phần mềm thông thường Sau khi cài đặt xong mở CMD gõ vào […]

Cài đặt Notepad++

10/01/2020 admin 0

Link trang chủ https://notepad-plus-plus.org/ Cài đăt phần mềm này cũng khá đơn giản: Giao diện phần mềm