Một số công cụ test USB

28/06/2020 admin 0

– Công cụ lấy thông tin USB:Thesycon USB Descriptor DumperLink tải:https://www.thesycon.de/tdd/tdd.exe – Công cụ tạo Descriptor cho USB HID:https://www.usb.org/sites/default/files/documents/dt2_4.zip – Công cụ test USB HID:MikroE […]

Cài đặt arm-none-eabi-gcc

16/01/2020 admin 0

Link tải https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads Cài đặt cũng khá đơn giản qua các bước: Thêm vào đường dẫn của Windows Sau khi cài đặt xong mở CMD […]

Phần mềm ISP Prog v6

10/01/2020 admin 0

Phần mềm mạch nạp* Phiên bản 221227:https://drive.google.com/file/d/1knRgT7jJF_3v6I3IursaxoQrdQZmSW1s/view?usp=share_link* Phiên bản 221223:https://drive.google.com/file/d/1KeXAqCOr03K5QWL_cqD9RdbUYHbpxV8w/view?usp=share_link* Phiên bản 210826:https://drive.google.com/file/d/1crC51A4old-zMV-djVSJkDp_uqMDiffO/view?usp=sharing* Phiên bản 201110:https://drive.google.com/file/d/1P62atYt7skxRk-xav7Ng_0DaXiv1mywi/view?usp=sharing* Phiên bản 200923:https://drive.google.com/file/d/1eh01CMLm-uG-p7Fq4PaL1EBEpai2s0W9/view?usp=sharing* Phiên bản 200922:https://drive.google.com/file/d/1sxV2CSoaN-Ql7ZOFvrXh-t8uTD4Oirvt/view?usp=sharing* Phiên bản 200920:https://drive.google.com/file/d/1us4t9KO4PUJq41VmtSyr8bo-OGrcbl65/view?usp=sharing* […]

Cài đặt CoreUtils

10/01/2020 admin 0

Phiên bản hiện tại là 5.3.0 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/coreutils.htm Cài đặt phần mềm này chủ yếu là ấn Next

Cài đặt Make

10/01/2020 admin 1

* GNU Make:Phiên bản hiện tại 3.81 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm Cài đặt như các phần mềm thông thường Sau khi cài đặt xong mở CMD gõ vào […]

Cài đặt Notepad++

10/01/2020 admin 0

Link trang chủ https://notepad-plus-plus.org/ Cài đăt phần mềm này cũng khá đơn giản: Giao diện phần mềm