Một số công cụ test USB

28/06/2020 admin 0

– Công cụ lấy thông tin USB:Thesycon USB Descriptor DumperLink tải:https://www.thesycon.de/tdd/tdd.exe – Công cụ tạo Descriptor cho USB HID:https://www.usb.org/sites/default/files/documents/dt2_4.zip – Công cụ test USB HID:MikroE […]

Cài đặt arm-none-eabi-gcc

16/01/2020 admin 0

Link tải https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads Cài đặt cũng khá đơn giản qua các bước: Thêm vào đường dẫn của Windows Sau khi cài đặt xong mở CMD […]

Phần mềm ISP Prog v6

10/01/2020 admin 0

Phần mềm mạch nạp* Phiên bản 230602:Fix lỗi nạp PIC16F1827https://drive.google.com/file/d/1fbfFt6VlUH9WP36iP7ZDeq-FEFzn3sxn/view?usp=drive_link* Phiên bản 230521:Thêm CX32L003F8P6https://drive.google.com/file/d/1voaydavZc-dp_Ta3m5-wOxK74zds2zdO/view?usp=share_link* Phiên bản 230313:Thêm PIC18F25K83, PIC18F26K83https://drive.google.com/file/d/17bOT2w1I2mE0HnnChjzmVdG8I3onlAlu/view?usp=share_link* Phiên bản 230305:https://drive.google.com/file/d/1MbUuM9LkJTSWIwzq0IdVjsoxpRAmEvXR/view?usp=share_link* Phiên bản 221227:https://drive.google.com/file/d/1knRgT7jJF_3v6I3IursaxoQrdQZmSW1s/view?usp=share_link* […]

Cài đặt CoreUtils

10/01/2020 admin 0

Phiên bản hiện tại là 5.3.0 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/coreutils.htm Cài đặt phần mềm này chủ yếu là ấn Next

Cài đặt Make

10/01/2020 admin 1

* GNU Make:Phiên bản hiện tại 3.81 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm Cài đặt như các phần mềm thông thường Sau khi cài đặt xong mở CMD gõ vào […]

Cài đặt Notepad++

10/01/2020 admin 0

Link trang chủ https://notepad-plus-plus.org/ Cài đăt phần mềm này cũng khá đơn giản: Giao diện phần mềm