Firmware mạch nạp ST-Link v2-1

31/08/2021 admin 0

Chia sẻ với mọi người Firmware của mạch nạp ST-Link v2-1, mình đã thử nạp vào con APM32F103CBT6 và thấy hoạt động tốt Link tải:https://drive.google.com/file/d/1qhxiyAwUcyNJo1t-CCAzgMfLmqyAxTPR/view?usp=sharing

STM32F103C8T6 – Giao tiếp LCD1602

24/07/2020 admin 0

Ví dụ sử dụng thư viện STD:https://drive.google.com/file/d/1zEhYCnumEUIZN7TPA_tZToMvONBLGWv-/view?usp=sharingVí dụ sử dụng thư viện HAL:https://drive.google.com/file/d/1b6KS-Irdd5ZfuGMMkRtYR7ItKi9aiZqe/view?usp=sharing

Một số công cụ test USB

28/06/2020 admin 0

– Công cụ lấy thông tin USB:Thesycon USB Descriptor DumperLink tải:https://www.thesycon.de/tdd/tdd.exe – Công cụ tạo Descriptor cho USB HID:https://www.usb.org/sites/default/files/documents/dt2_4.zip – Công cụ test USB HID:MikroE […]