Tài liệu lập trình hệ thống nhúng cơ bản

Sau khi lập trình viết code cho VĐK không sử dụng hệ điều hành, mình đã viết code cho khá nhiều dòng VĐK từ 8051 cổ điển như AT89xx, rồi đến 8051 mấy con mới hơn như C8051F, EFM8 hay N76E003AT20, MS51FB9AE…, VĐK PIC như PIC16, PIC18,… hay AVR rồi tới các dòng 32 bit của ST, Nuvoton… và mình thấy cần tìm một cái gì mới mẻ, mình quyết định tìm hiểu về lập trình có sử dụng hệ điều hành tập trung vào viết code cho STM32 sử dụng FreeRTOS.

Lục lại đống tài liệu mình đã tải từ rất lâu và cũng có không ít tài liệu chưa một lần được mở ra xem chứ đừng nói tới đọc hết. Mình thấy có một tài liệu khá cơ bản đọc thấy hay và có ích nên chia sẻ với mọi người, biết đâu sẽ có ích với ai đó đang cần.

Đây là tài liệu mình sưu tập được từ rất lâu và nếu mình nhớ không nhầm thì của anh Võ Duy Thành biên soạn lại từ một tài liệu nước ngoài. Mình chưa liên hệ được với anh để xin ý kiến cho phải phép nhưng thiết nghĩ mục đích của anh khi biên soạn cũng là để chia sẻ kiến thức cho mọi người nên việc chia sẻ tài liệu này chắc là cũng không có vấn đề gì.

Tài liệu gồm có các phần chính:
– Chương 1: Giới thiệu về Real Time
– Chương 2: Polling vs Interrupt (Hỏi vòng và ngắt)
– Chương 3: Task
– Chương 4: Scheduling
– Chương 5: Kernel Services
– Chương 6: Inter-Task Communication
– Chương 7: Priority Inversion

Link tải:
https://drive.google.com/file/d/1_9FpdVct4UfuAEeI_FrTzZYewDsA5ECs/view?usp=sharing
Hoặc:
https://mega.nz/file/3hRhiYaT#-3wCN1Px9mBM_RJ2PtRWglORGBZ8vRy-pZ6QpKB86HI