Cập nhật Firmware cho mạch nạp PICkit2 hỗ trợ 89S AVR N76 MS51…

Trong video mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật Firmware cho mạch nạp PICkit2, hỗ trợ nạp thêm cho những dòng Vi điều khiển mà mạch nạp PICkit2 không hỗ trợ như 89S AVR N76E003AT20, MS51FB9AE, C8051F, EFM8…

Link phần mềm ISP v6:
http://vidieukhien.org/phan-mem-isp-prog-v6.html