Hào quang 16×32 SDK

Project mẫu và công cụ dùng cho phát triển led hào quang 16×32.
– Sử dụng cho mạch Hào quang 16×32 (mạch sử dụng MCU APM32F003F6P6):

– Mọi giao tiếp cấp thấp đã được xử lý trong thư viện SDK. Bạn chỉ cần sáng tạo hiệu ứng theo ý thích.
– Project được dịch trên Keil C v5 (phiên bản ARM).
– Đi kèm với SDK có một số hiệu ứng mẫu dưới định dạng file BIN. Dùng phần mềm HQ16x32_FromFile.exe để mở file lên và tham khảo (các file demo1.bin và demo2.bin)

– SDK cũng có đi kèm ứng dụng dùng để vẽ hình cơ bản
– Mở file HQ1632_Draw.exe lên để vẽ

– Biên dịch bằng Keil C v5 (phiên bản ARM)
– Mở project bằng Keil C
– Viết code cho hiệu ứng trong file effect.c
– Hàm void effect(void) sẽ được gọi bởi SDK.

– Biên dịch tạo ra file HQ16x32_APM32F003F6_Template.bin
– Dùng phần mềm HQ16x32_APM32F003F6_Bootloader.exe để nạp vào mạch.
– Kết nối mạch với máy tính bằng module USB to UART bất kỳ như PL2303, CH340, CP2102…
– Sơ đồ kết nối

– Sử dụng phần mềm HQ16x32_APM32F003F6_Bootloader.exe, chọn đến file HQ16x32_APM32F003F6_Template.bin rồi Update

– Ngoài ra mạch còn hỗ trợ sử dụng phần mềm HaoQuangV5 để tạo nhanh các hiệu ứng và nạp vào mạch luôn mà không cần lập trình.
Mở phần mềm HaoQuangV5 lên và thiết kế hiệu ứng

– Sau đó lưu hiệu ứng lại, sử dụng phần mềm Bootloader, chọn định dạng file “Effect file (*.HQV5prj)”, chọn đến file hiệu ứng đã lưu ở trên, ấn Update và chờ cập nhật xong.

– Link tải:
– Phần mềm Demo hiệu ứng dưới địnhh dạng file BIN
https://drive.google.com/file/d/1kO77nMFJq79BKq_JeZK9jYx_p0Dk2Dpf/view?usp=share_link
– Phần mềm vẽ:
https://drive.google.com/file/d/1fKvukEI6tjZn-tcgaS9jdunIE6nilDFw/view?usp=share_link
– Phần mềm nạp:
https://drive.google.com/file/d/14iWLQEtQ7FzmwTAmS0eSbBGOlclcCd8f/view?usp=share_link
– Project mẫu SDK:
https://drive.google.com/file/d/1mWN-LIuh47Yq6WNlcypchgLpauWEFyo6/view?usp=share_link
– Hiệu ứng ban đầu của mạch:
https://drive.google.com/file/d/1XmhN3_I1uK4OtA9V87QRfd8Ft1U1joXm/view?usp=share_link
– Phần mềm HaoQuangV5:
https://drive.google.com/file/d/1AkOPdYROieKbT5Tig7kSDVW06-X6y-n0/view?usp=share_link