Giới thiệu về vi điều khiển giá siêu rẻ CH32V003F4P6

07/02/2023 Ngô Hùng Cường 0

Datasheet:https://drive.google.com/file/d/1NzHAT5dCXsSNgs8dhNuostcq0eBCUB2K/view?usp=share_linkReference Manual:https://drive.google.com/file/d/16DniEhNsNAonP505z0wy7QyqKMeItutC/view?usp=share_linkExample:https://drive.google.com/file/d/1j1hvtbnuisWEK8vn2fLfras7nHtjll4p/view?usp=share_linkIDE:https://drive.google.com/file/d/1nFBBBhSDK59GZVyUKp2-7Bf34nnVl-_c/view?usp=share_link