CH551G – GPIO

12/01/2020 admin 0

CH551G chỉ có 2 cổng là cổng 1 và cổng 3.Cổng 1 với các chân P1.1, P1.4 đến P1.7Cổng 3 với các chân P3.0 đến […]

Phần mềm ISP Prog v6

10/01/2020 admin 0

Phần mềm mạch nạp* Phiên bản 230726:https://drive.google.com/file/d/1NNHbh7t6UaKrftr8bNkyCGSh0W1-AZ1Z/view?usp=drive_link

Cài đặt CoreUtils

10/01/2020 admin 0

Phiên bản hiện tại là 5.3.0 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/coreutils.htm Cài đặt phần mềm này chủ yếu là ấn Next

Cài đặt Make

10/01/2020 admin 1

* GNU Make:Phiên bản hiện tại 3.81 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm Cài đặt như các phần mềm thông thường Sau khi cài đặt xong mở CMD gõ vào […]

Cài đặt Notepad++

10/01/2020 admin 0

Link trang chủ https://notepad-plus-plus.org/ Cài đăt phần mềm này cũng khá đơn giản: Giao diện phần mềm