Cài đặt phần mềm để lập trình CH551G

Trình biên dịch (compiler)

Sử dụng trình biên dịch SDCC: đây là trình biên dịch C miễn phí, mã nguồn mở. Tùy vào mỗi người quen dùng compiler nào mà sử dụng; các compiler có thể sử dụng được như Keil C, SDCC,… Hướng dẫn cài đặt có thể đọc ở đây
http://vidieukhien.org/cai-dat-small-device-c-compiler-sdcc.html

Trình soạn mã (editor)

Sử dụng bất kỳ text editor nào như VSC, ATOM, Sublime Text, Notepad++, do thói quen nên mình sử dụng Notepad++; hướng dẫn cài đặt ở đây:
http://vidieukhien.org/cai-dat-notepad.html

Tiện ích Make, CoreUtils

Đây là những tiện ích giúp cho việc hỗ trợ biên dịch được đơn giản hơn. Hướng dẫn cài đặt ở đây:
http://vidieukhien.org/cai-dat-make.html
http://vidieukhien.org/cai-dat-coreutils.html

Kit phát triển

Để có phần cứng chuẩn (có thể chạy được ngay) thì mình dùng KIT VĐK 1.0. Đây là thiết kế mở, từ schematic, PCB, mã nguồn đều được công khai, bất cứ ai có thể tự làm, sửa đổi…
http://vidieukhien.org/gioi-thieu-ve-kit-vdk-1-0.html