CH551G – Vi điều khiển siêu rẻ với USB Full Speed

Đây là con VĐK rẻ nhất có USB Full speed
Sơ bộ qua về con VĐK này:
(Đầu tiên là giá của nó cỡ 5K/1 con. Quá rẻ cho một con VĐK có USB).
– VĐK 8051: dao động nội tối đa 24MHz.
– Bộ nhớ flash 10KB
– RAM 256 byte + 512 byte XRAM
– Timer: 3 gồm có Timer 0, Timer 1, Timer 2.
–  PWM: 2 kênh.
– UART: 1.
– SPI: 1.
– Touch: 4 kênh.
– USB: Full speed.

Thêm nữa con này nạp trực tiếp qua cổng USB nên không cần mạch nạp.