CH551G – GPIO

12/01/2020 admin 0

CH551G chỉ có 2 cổng là cổng 1 và cổng 3.Cổng 1 với các chân P1.1, P1.4 đến P1.7Cổng 3 với các chân P3.0 đến […]