CH551G – GPIO

Sơ đồ các chân CH551G

CH551G chỉ có 2 cổng là cổng 1 và cổng 3.
Cổng 1 với các chân P1.1, P1.4 đến P1.7
Cổng 3 với các chân P3.0 đến P3.4 và P3.6, P3.7. Riêng 2 chân P3.6 và P3.7 là 2 chân USB và nó sử dụng điện áp 3V3 chứ không phải VCC như các chân khác.
– Các thanh ghi cấu hình gồm có Pn_MOD_OC và Pn_DIR_PU (với n = 1, 3).
Các cách cấu hình GPIO:
* Pn_MOD_OC = 0 và Pn_DIR_PU = 0: chế độ đầu vào trở kháng cao, không có điện trở kéo lên tại các chân.
* Pn_MOD_OC = 0 và Pn_DIR_PU = 1: chế độ đầu ra kiểu Push – Pull, cung cấp dòng lớn.
* Pn_MOD_OC = 1 và Pn_DIR_PU = 0: chế độ đầu ra kiểu Open-Drain, không có điện trở kéo tại các chân.
* Pn_MOD_OC = 1 và Pn_DIR_PU = 1: chế độ tương thích với 8051 chuẩn.
– Ngoài ra còn có thanh ghi PIN_FUNC dùng để cấu hình chức năng các chân gắn với GPIO hay các ngoại vi khác như USB, UART…