EBook lập trình 8051

19/02/2020 admin 0

Đây là cuốn đầu tiên mà mình đọc khi học lập trình VĐK. Mình thấy khá hay và cơ bản. Chia sẻ cho mọi người […]

MS51FB9AE – I2C

18/01/2020 admin 0

Thông tin chi tiết về giao thức I2C thì cũng đã có nhiều người viết nên mình không viết lại. Chi tiết về I2C thì […]