Một số tài liệu cơ bản về USB

Để bắt đầu series lập trình USB mình xin giới thiệu một số tài liệu cơ bản về USB phục vụ cho series.

– Tài liệu mô tả chuẩn giao thức USB: Universal Serial Bus Specification (phiên bản 2.0)
Đây là tài liệu gốc mô tả chuẩn giao thức USB 2.0. Dày 650 trang. Tuy nhiên một điều may mắn là không phải tất cả các nội dung của tài liệu này chúng ta cần đọc hết, để lập trình Firmware USB chúng ta chỉ cần tham khảo một chút thông tin trong tài liệu này mà thôi.
Link tải:
https://drive.google.com/open?id=1sOvOoQ0bSglAr_y9GWuQasddkK_hurrA

– USB Complete Second Edition
Đây cũng là một tài liệu khá hay cho các bạn lập trình USB. Tài liệu đã có phiên bản mới hơn như bản 3, 4. Tuy nhiên mình bản thân mình cũng chỉ tham khảo một phần nhỏ trong tài liệu này và mình vẫn giới thiệu phiên bản 2. Tài liệu dày 519 trang. Tuy nhiên cũng thật là may mắn khi chúng ta chỉ tham khảo một phần rất nhỏ ở tài liệu này.
Link tải:
https://drive.google.com/open?id=1Roi7zXyavEJPvrLNGHH7x5XHeU_2ipDA

– USB in a Nutshell
Đây là tài liệu mình thấy rất đơn giản, cô đọng. Để có thể lập trình Firmware USB thì đọc tài liệu này là OK. Đây cũng là tài liệu tham khảo chính trong series lập trình Firmware USB của mình.
Link tải:
https://drive.google.com/open?id=1wEQKyJVl3d0I6MbVtHehQ1Ciqf878DOC