Lập trình USB phần 1

26/02/2020 admin 1

Đúng là từ việc mình hiểu đến việc diễn đạt cho người khác có thể hiểu được là cả một quá trình dài. Có chỗ […]

EBook lập trình 8051

19/02/2020 admin 0

Đây là cuốn đầu tiên mà mình đọc khi học lập trình VĐK. Mình thấy khá hay và cơ bản. Chia sẻ cho mọi người […]

STM32F103C8T6 – Giao tiếp UART

09/02/2020 admin 1

Tiếp tục với STM32F103C8T6, hôm nay mình sẽ giới thiệu về giao tiếp UART Link Project:https://drive.google.com/open?id=1bMOosxQ4IM8YlAcAHebAx3mbzJ1BAK6r