Mạch nạp Burn E

15/05/2020 admin 0

Mạch này sử dụng mã nguồn mở từ mạch PICKit2, tuy nhiên sản phầm là mã nguồn đóng. Mình đã copy lại firmware của mạch […]

CMSIS-DAP

13/05/2020 admin 0

Công cụ debug chuẩn của ARM.Mình sưu tập được phiên bản dùng cho STM32F103C8T6 và STM32F042F6P6:Link gốc:https://github.com/devanlai/dap42Link chứa file đã biên dịch:https://drive.google.com/open?id=1qGfWTDgn1FNBdfiYIwlfKzpKyYGYcqm0* Mình đang sử […]