Bài viết nổi bật

Bài viết mới

Sử dụng mạch nạp STM8 không cần máy tính – STM8 Standalone Programmer

11/06/2020 admin 1

Link phần mềm ISP v6:http://vidieukhien.org/phan-mem-isp-prog-v6.htmlLink Driver mạch nạp:https://drive.google.com/file/d/1ahZ5Qbb9_dCPEbsr_JsadB7_w0hLMdAx/view?usp=sharingLink phần mềm DfuSE:https://drive.google.com/file/d/1fV9cCNneWoeWOBM2wnIYtoXJ2JraIQiK/view?usp=sharingLink phần mềm STM32 Cube Programmer:https://drive.google.com/file/d/1qb1Ydb7J_bZBjrRWjJWRnNmqUIuF6TRY/view?usp=sharing

Mạch nạp Burn E

15/05/2020 admin 0

Mạch này sử dụng mã nguồn mở từ mạch PICKit2, tuy nhiên sản phầm là mã nguồn đóng. Mình đã copy lại firmware của mạch […]

CMSIS-DAP

13/05/2020 admin 0

Công cụ debug chuẩn của ARM.Mình sưu tập được phiên bản dùng cho STM32F103C8T6 và STM32F042F6P6:Link gốc:https://github.com/devanlai/dap42Link chứa file đã biên dịch:https://drive.google.com/open?id=1qGfWTDgn1FNBdfiYIwlfKzpKyYGYcqm0* Mình đang sử […]