Ứng dụng PWM giải mã RFID EM4100 125KHz

14/03/2020 admin 0

Link tham khảo: https://www.serasidis.gr/circuits/RFID_reader/125kHz_RFID_reader.htmLink file pdf mô tả protocol:https://drive.google.com/open?id=1ET4z_WEFL_eRFaNSvebu8PEy5TjU1AyWLink project sử dụng MS51FB9AE / N76E003AT20:https://drive.google.com/open?id=1WoacZY1E25mbS48BX9hX3OnuevH9Bszj

Lập trình USB – phần 7

02/03/2020 admin 1

Link Project MCU:https://drive.google.com/open?id=1lRh4cv_XOEu7OAYaX4Mzsg4UzMd15jE8Link Project PChttps://drive.google.com/open?id=10BYoRDmaPuhVi7d4Ldc9QAN-RuMD46nNLink Driver:https://drive.google.com/open?id=1oet-cguF5nFjVfChkKI3TC6HAV-QJH15

Lập trình USB phần 1

26/02/2020 admin 1

Đúng là từ việc mình hiểu đến việc diễn đạt cho người khác có thể hiểu được là cả một quá trình dài. Có chỗ […]

EBook lập trình 8051

19/02/2020 admin 0

Đây là cuốn đầu tiên mà mình đọc khi học lập trình VĐK. Mình thấy khá hay và cơ bản. Chia sẻ cho mọi người […]