Một số công cụ test USB

28/06/2020 admin 0

– Công cụ lấy thông tin USB:Thesycon USB Descriptor DumperLink tải:https://www.thesycon.de/tdd/tdd.exe – Công cụ tạo Descriptor cho USB HID:https://www.usb.org/sites/default/files/documents/dt2_4.zip – Công cụ test USB HID:MikroE […]