MS51FB9AE – Giao tiếp DS1307

18/01/2020 admin 0

DS1307 là IC thời gian thực.Giao tiếp bằng giao thức I2C.Datasheet:https://drive.google.com/open?id=1h7i61dd4pGvi3LDGA5gkrrooLoorBCVeĐịa chỉ khi đọc dữ liệu là 0xD1Địa chỉ khi ghi dữ liệu là 0xD0.IC […]

MS51FB9AE – I2C

18/01/2020 admin 0

Thông tin chi tiết về giao thức I2C thì cũng đã có nhiều người viết nên mình không viết lại. Chi tiết về I2C thì […]