Cài đặt arm-none-eabi-gcc

16/01/2020 admin 0

Link tải https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads Cài đặt cũng khá đơn giản qua các bước: Thêm vào đường dẫn của Windows Sau khi cài đặt xong mở CMD […]